Project Smart Buildings

      logo provincie Noord-brabant

De wereld raakt steeds meer met elkaar verbonden. In 2020 zullen zo’n 25 miljard apparaten (draadloos) met elkaar in verbinding staan en de mogelijkheden die deze verbondenheid biedt zijn eindeloos. Smart Systems en Internet of Things (IoT) zijn de komende jaren economische drivers met grote maatschappelijke en sociale waarde.

Nu al hebben IoT toepassingen de potentie om het totale energieverbruik in moderne kantoorgebouwen met 50% te reduceren. De verwachting is dat de volgende generatie IoT toepassingen autonome gebouwfuncties en gebruikerstaken verder zal combineren en integreren. Apparatuur die ons dagelijks leven ondersteunt en vergemakkelijkt door de dagelijkse processen en handelingen te voorzien van informatie waarop mensen en apparaten actie kunnen ondernemen.

Doelstelling

Het Smarter Buildings project heeft als doelstelling: “Het realiseren van een Smart Building oplossing voor nieuwe en bestaande (groepen van) gebouwen waarin gebouwbeheer en gebouwfunctie vergaand geïntegreerd zijn, waarin energieverbruik verder gereduceerd wordt en waarin bewoners maximaal comfort en ondersteuning geboden wordt.”

Twee pilots

Smarter Buildings zal in samenwerking met KRAGT Stroom BV en stichting Smart Homes, haar innovaties in twee pilots testen. De eerste pilot is een bedrijfsverzamelgebouw in Eindhoven waar gekeken zal worden welke invloed Smarter Building applicaties hebben op het energieverbruik en comfort van de huurders. De tweede pilot vindt plaats in het slimme huis in Eindhoven  en zal kijken of met de data van Smarter Buildings, applicaties ontwikkeld kunnen worden die alleenstaande ouderen helpen om langer en veiliger zelfstandig thuis te blijven wonen.

Consortium

Het Smarter Buildings consortium bestaat uit VTEC Lasers & Sensors en Simaxx.

VTEC Lasers & Sensors, Eindhoven

VTEC L&S is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van diodelasers, systemen en sensoren. VTEC heeft een IoT platform met sensorsystemen als core-business opgebouwd. In het Europees onderzoeksproject Waternomics heeft VTEC L&S nieuwe sensoren en slimme water applicaties ontwikkeld.

Simaxx, Nieuwegein
Simaxx biedt een merkonafhankelijk platform dat continu data verzamelt uit verschillende gebouw-gerelateerde systemen en dit omzet in relevante informatie voor beheerders, installateurs en gebruikers. Momenteel zijn er in Nederland meer dan 200 gebouwen verbonden aan het Simaxx platform en is de gemiddelde energiebesparing 20%. Simaxx is hiermee koploper in Nederland. Simaxx is bezig om de functionaliteit van haar platform uit te breiden (bi-directioneel, water applicaties, demand-response, clusters van gebouwen) en de Europese markt op te gaan.

Het Smarter Buildings project ontvangt co-financiering vanuit het OP Zuid programma (Ontwikkelings Programma Zuid Nederland). OP Zuid is een Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland en maakt gebruik van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Speerpunten van dit programma zijn innovatiebevordering – door bevordering van cross-overs met en tussen topclusters – en de overgang naar een koolstofarme economie.